Pencere kapat
Aytes Mühendislik Logo

Aytes Mühendislik

Kalite Çevre ve ISG Politikası

Aytes Mühendislik, kuruluşundan bugüne kadar, yasal ve müşteri şartları dâhilinde;

 • Sürekli iyileştirme
 • Müşteri memnuniyeti
 • Ürün/hizmet kalitesi
 • İnsan ve çevre faktörü gibi değerleri hep birinci planda tutmuştur. Bunu başarabilmek amacıyla da aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

 

 1. Doğanın, havanın, suyun, çevre ve insan sağlığının korunması
 2. Yasal mevzuatlara uygunluk
 3. Entegre yönetim sistemini kurmak, etkin bir şekilde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak
 4. Kirliliği önlemek, atıkları kaynağında azaltmak ve ayrımını gerçekleştirerek maksimum geri dönüşümünü sağlamak
 5. Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek.

 

Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyor ve bu amaç doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteğini esas alıyoruz.

Kalite Politikamız

Sektörel sorunların aşılması ve arkamızda güler yüzlü müşteriler bırakmak için her zaman kaliteli hizmet ve projeler üretmemiz gerekmektedir. Kalite politikamızı belirlerken bu sorunları ve aşılma yollarını göz ardı edemedik. Bu nedenle;

 

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı
 • Faaliyetlerin her aşamasında problemlere bütün esnekliğiyle (kalıplar içinde kalmayarak) çözüm getirmeyi, gerekirse projeye farklı bir yön vermeyi
 • Ürün ve hizmet sağlarken çıtamızı daha yukarıya yükseltmeyi
 • İnsan güvenliğini ön planda tutan ürün ve hizmet sunmayı
 • Müşteri gerçeklerini kavrayıp onlara doğru zaman ve tatminkâr maliyetle hizmet vermeyi
 • Müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayıp kalıcı ve hızlı çözümler üretmeyi
 • Kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli geliştirilmesini

 

Aytes Mühendislik kalite politikası olarak benimser ve bu maddelerin uygulanmasında azami gayret gösterir.

Çevre Politikamız

Aytes Mühendislik attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmesine öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul eder.

Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı prensip edinmiştir.

Bu politika çerçevesinde, Aytes Mühendislik aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir:

Kanunlara ve Mevzuata Uyumluluk
Aytes Mühendislik taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatını inceler ve tüm yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.

Doğal Kaynakları Koruma
Aytes Mühendislik tüm taahhüt işlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.

Katı ve Tehlikeli Atıkları Kontrol Altında Tutmak
Aytes Mühendislik yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.

Bilinçlendirme ve Katılım
Aytes Mühendislik kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra; işveren, tedarikçi ve diğer paydaşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek çevrenin korunmasını sağlar ve çevreye artı değer katar.

Çevre Kirliliğini Önleme
Aytes Mühendislik uygulayacağı sistemler ve yöntemlerle çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirlenme risklerini ortadan kaldırarak veya minimal seviyeye indirerek olası kirliliğin yayılmasını önler.

Çevre politikamız hakkında tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflar şeffaf bir şekilde bilinçlendirilir. Politika ve hedeflerimiz periyodik olarak gözden geçirilerek ilgili yönetim programı sürekli güncellenir.

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

Aytes Mühendislik faaliyetlerini yürütürken, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bilinçle aşağıda belirtilen hususların temin ve idamesini taahhüt eder:

 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak
 • Önleyici faaliyetlerde bulunarak iş sağlığı ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemeler ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek
 • Doğrudan şirket personelinin ve de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek
 • Şartlara uygunluğun sürekliliği için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek

Aytes Mühendislik bölümleri için oluşturulan Çevre, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Programları’nın aşağıda verilen süreç içinde tanımlanması sağlanır:

Programların içinde ilgili uygulama esasları ve uygulama talimatlarına atıfta bulundurulur ve/veya bunlar programın içinde yer alır. Bunların dışında işveren veya diğer ilgili tarafların şart koştuğu konular da gerektiğinde ilgili Yönetim Programı’na dâhil edilebilir.

Çevre, İSİG Yönetim Programı içinde tanımlanan uygulama esasları ve talimatlar, yönetim temsilcisi tarafından gözden geçirilerek, onaylandıktan sonra yürürlüğe konulur.

Çevre, İSİG Yönetim Programı, dâhili denetimlerde, denetim kriteri olarak kullanılır.

Aytes Mühendislik  Yönetimi

 • Çevre, İSİG politikalarını ve amaçlarını tanımlamak ve yönlendirmek
 • Çevre, İSİG Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve devamlılığının sağlanmasında son sorumluluğu taşımak, gerekli kaynakları tahsis etmek
 • Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak
 • Şirket faaliyetlerinin sağlık emniyeti açısından sürekli iyileştirilmesi için, kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımını sağlamak
 • Tüm şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunca denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak