Pencere kapat
Aytes Mühendislik Logo

Aytes Mühendislik

İK Politikası

İş ortamında geçirilen zamanın özel hayatımıza oranla azımsanamayacak kadar çok olduğunu bilmekteyiz. 24 saatimizin yaklaşık yarısı işimiz uğruna geçmektedir. Bu nedenle

İş ortamının tüm çalışanlarımız için cazip, çekici, konforlu ve huzur verici olmasını hedeflemekteyiz.

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

Çalışma ortamının, çalışan herkese keyif ve mutluluk veren, arkadaşlık dayanışmasının ileri düzeyde olduğu, tekdüzelikten olabildiğince uzak bir anlayışla ele alınması ve bu hususların önemsenmesini esas almaktayız.

Şirketin ihtiyacı olan genç arkadaşların verilen yoğun eğitim ve deneyim aktarımıyla kısa zamanda etkin ve verimli bir kişi olarak kazanılması önemsenmektedir. Bunun başlangıç noktası ise temiz Türkçe konuşan, modern ve özgür fikirlere sahip, kendini ve çevresini geliştirmeye odaklı, yenilikten hoşlanan kişilerle çalışma ortamını zenginleştirmektir.

Çalışanlarımızın, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları ve tarifleri hazırlamak ana amaçlarımızdandır.

İş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya yönelik fikirler geliştirmek veya bu hedefe uygun görüşleri dikkate alarak insana ve çevreye saygılı olmak düsturuyla hareket etmekteyiz. İş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, projelerimizde İş Sağlığı ve güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda çalışanlarımıza şeffaf olmak.

Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider yapımızı koruyup, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlayıp, dünya markası olmak ve bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak temel ilkelerimizdendir.
 
Çalışanlarımız tarafından sözüne güvenilir olmak, sosyal anlayışı yüksek, ihtiyaç duyulduğunda çalışanlarımızın hemen yanında durmaktan kaçınmayan bir anlayışla çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ana ilkelerimizdendir.

Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirketlerine bağlılıklarını ön planda tutmanın ve geliştirmenin sahip olduğumuz iş gücünün muhafazası için temel kıstas olduğunun bilincindeyiz.

Başta müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız veya verdiğimiz kesim olmak üzere etkileşim içinde bulunduğumuz tüm insanlara, şirketimizin modern bir anlayış ve ilerici, aydın bir görüntü verebilmesini hedefleyerek dış görünüşümüze özen göstermekten yanayız.

Bu düşünceyle şekillendirilen insan kaynakları felsefemiz doğrultusunda hedeflerimize uygun insan gücü ihtiyacını karşılamak ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirmek önemlidir.

CV’nizi Gönderin BAŞVURU YAPIN